Close/Funga

Bidder Submission Form/Fomu ikoresha hohereza Inyandiko z'ipigana


Bid/Isoko
Bid No/Nimero y'isoko:
Submission Document/Inyandiko zasabwe: (If you have many files to upload, put them in .zip file./Niba ufite dosiye zitatukanye urazishyira hamwe zose muri dosiye izipinze.)
Financial Offer/Umubare w'amafaranga y'isoko: Currency/Ifaranga:
Access Code/Kode